Vai trò của Driver Trong Ánh sáng LED là gì?

- Dec 07, 2017 -

Sức mạnh lái xe của đèn LED là chìa khóa của đèn LED. Nó giống như trái tim của một người. Để sản xuất đèn LED chất lượng cao cho ánh sáng, chúng ta phải từ bỏ cách điện áp không đổi để điều khiển LED. Bộ điều khiển nguồn dòng không đổi là chế độ lái xe LED tốt nhất, ổ đĩa nguồn không đổi, không có giới hạn điện trở trong mạch đầu ra, dòng LED không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi điện áp nguồn bên ngoài, thay đổi nhiệt độ xung quanh và ảnh hưởng của các tham số LED rời rạc, để duy trì một dòng điện liên tục, phát huy đầy đủ các đặc tính tuyệt vời của đèn LED.

Nguồn cung cấp điện liên tục LED được sử dụng để cung cấp đèn LED. Bởi vì trong quá trình hoạt động cấp nguồn, dòng điện chạy qua LED sẽ tự động được phát hiện và kiểm soát. Do đó, không cần phải lo lắng rằng có quá nhiều dòng điện chạy qua LED ngay khi bật nguồn, và không cần phải lo lắng về việc tải mạch ngắn và ghi ra điện năng.

Các ổ đĩa hiện tại không đổi, nó có thể tránh các thay đổi điện áp LED chuyển tiếp gây ra sự thay đổi hiện tại, cùng một lúc liên tục hiện tại để ổn định độ sáng LED, để đảm bảo sự thống nhất của sản phẩm là dễ dàng để thực hiện đèn LED nhà máy sản xuất hàng loạt, rất nhiều các nhà sản xuất đã được nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của quyền lực lái xe, nhiều nhà sản xuất phải từ bỏ áp lực LED đèn LED theo cách, và chi phí là hơi cao hơn và không đổi đèn LED lái xe hiện hành.


Một cặp: Điều khiển năng lượng mặt trời Xử lý lỗi phổ biến và chức năng Tiếp theo: Các tính năng chính của bộ điều khiển điện năng lượng mặt trời là gì?

Các tin liên quan

sản phẩm liên quan

  • Bộ điều khiển năng lượng mặt trời 24V
  • Bộ điều khiển điện áp MPPT không thấm nước
  • Bộ điều khiển năng lượng mặt trời 20a
  • Bộ điều khiển năng lượng mặt trời 30a
  • Bộ điều khiển điện năng lượng mặt trời 50 Amp
  • Bộ điều khiển năng lượng mặt trời Rohs